Behandling

Klienten sender sine bloddråber på et filter

Radioni er en behandlingsform, der overfører normaliserende energier til den enkelte via krystallerne i tørrede bloddråber.

Det vides fra kvante-biologien, at påvirkes blodkrystallerne, så påvirkes moder-organismen – altså mennesket ( eller dyret!).

Populært sagt, kan behandlingen sammenlignes med, at du modtager mere end 3000 sms’er 12 gange i døgnet med celle-instrukser med det formål at genopbygge organismen til et godt helbred.

Dette betyder også, at behandlingsafstanden er uden betydning!

Teknikdelen i De Place Energien’s radioni
Alle modtager energierne via kobberrør i behandlings-delen

Rent praktisk bruger vi 10 store bloddråber, som vi sætter i små kassetter, der placeres i vore apparater i laboratoriet. Behandlingen foregår i døgndrift, så længe man ønsker behandlingen.

Nogen bruger behandlingen som en kur i 3 måneder, andre i længere tid afhængigt af den oprindelige sundhedstilstand Mange vælger kontinuerlig behandling som en sundhedsforsikring og som vedligehold af det gen-opbyggede.

Ring/skriv eller mail postadresse og data – så fremsendes steril nål og filter med instrukser for prøvetagning.

Behandling koster 440,-/ for én person pr. måned incl. moms.

Opstart: 400,-/ person som engangsbetaling incl. moms.
Kontonummer: 3409 0013711968